MANNA lOGO V2
3 3 月, 2024

劏房家訪

我地餐廳有時會去探下班受惠朋友。小朋友返左學, 媽咪終於有機會講多幾句。原來媽咪佢細個開始就俾老豆同阿哥欺凌, 辛辛苦到終於可以離開個原生家庭, 嫁左人先知佢又酒又賭, 結果大左肚之後個老公就家暴佢, 即係條友打大肚婆。結果果位可愛嘅BB出世幾個月, 條友連個BB都打埋。最後個男人直接走埋佬, 留底個媽咪同個小朋友。聽完除左無奈, 就係惱過火屎, 直程想叫埋班更新同工去抽個男人出黎, 但當然我地最後無咁做, 因為往後日子, 最重要嘅, 係令呢個媽咪同埋小男孩有一個有盼望有信心嘅生活同成長環境。


下一步確實要點我地都未知, 但呢D情況就係令到我地MANNA作為餐廳, 一定要再努力D超越一間餐廳嘅原因。


 

有人回覆左以下小故事:


海灘上到處都是被大浪帶到岸上的海星。一位老者一次抓一條海星丟到海裡,男孩走到老者身邊說:

「要乾死的海星這麼多,憑你一個人一次抓一條,有甚麼意思!」

「的確如此。」老者一面回答,一方面又拾起一條海星丟向海中,然後朝向男孩說:「但對這一條海星來說,就很有意思!」