MANNA lOGO V2
19 5 月, 2024

即使就快畢業但係都唔捨得深水埗, 想再留多幾年

深水埗鋪不經不覺就過左3年啦, 係呢到發生左好多野, 燒味出品叫係大家都接受到, 事工發展又係同工出心出力下十分澎湃, 只係清潔工都500人, 又有小數族裔又有難民服務, 又長者手工又小朋友福音班呢樣果樣, 我估都算係合格有餘。

而呢個鋪位10月就完約啦, 老老實實我地做足3年就赤字輸足3年, 但係我地都想持續做落去, 因為同大家都熟左啦, 即使可能之後未必係賣燒味? 轉賣其他野好似我地觀塘土瓜灣咁? 但賣咩都好, 係都想持續係深水埗到攪攪震, 但係我地就要再搵鋪啦, 呢個位過去都有加租, 我地未必再支持到落去, 所以會開始睇下其他鋪, 如果你地有介紹或者識D好業主, 就PM我地啦。

即使就快畢業但係都唔捨得, 想再留多幾年。