MANNA lOGO V2
6 6 月, 2024

香港史上最廢總幹事嘅一封信, 有時間希望大家望望

大家都知我地一年嘅社關開支經已去到一千萬, 而過去我地都係靠奉獻同埋我地餐飲營運到去支撐咁大嘅服務開支, 而呢封信就係我鼓起勇氣但同大家講下我地嘅現況。

 

近半年營運到出左好大衝擊, 我地開始有膳食費用, 因為對方周轉唔到而收唔到錢, 都有合作嘅公司要成4個月後先找到, 而普通相對穩定D嘅機構飯, 都要成個半月數期, 令到我地出邊可能有幾十萬係未收得返。而另一方面, 我地夾開嘅食品供應商, 即使我地過去都準時俾錢, 現在都會要求我地即時找數, 因為佢地話出邊執得太勁, 拖得太勁, 佢地自己都就爆。令到我地一邊要即時俾, 而另一邊又要拖我地。

 

而奉獻方面, 我地因為籌到200萬而決定開始嘅土瓜灣工程都去到尾聲, 但係不同的奉獻朋友因為近來私人周轉問題, 最後我地只得到唔夠100萬, 工程就完, 我地要俾工程尾期費用啦, 我地唔會咁衰唔俾工程錢, 因為都唔想咁樣上報紙, 但係俾完工程費用之後, 作為個個月都清袋嘅機構, 到時應該就係MANNA結束之時。

 

知道唔小人會叫我地不如減緊D慈善服務捱過左先, 但係我希望大家唔好再勸我地諗呢個方向, 我唔係話咁諗係錯, 但係自己真係有個因由唔會cut服務, 係因為我地寧願行到最後同上同落, 即使最尾真係要結束我可以同大家講我地盡左力, 而唔想cut服務又或者cut人手, 令到是但有一個人有機會覺得自己係可以被放棄, 始終我地一直講嘅, 係關係而唔係專業服務。

 

今日一早都確應左自己私人可以變賣嘅, 咁多年黎都賣哂啦, 銀行都得返萬幾蚊, 都準備用去找是但一張單, 之後會點, 暫時都未知。但係你問我想唔想做落去, 真心係想, 始終仲有好多無家者排緊隊去我地宿舍, 日日仲有2百幾個獨居長者等緊我地個飯同探訪, 仲有唔同鋪頭到嘅劏房家庭, 清潔工, 小數族裔等等, 所以小朋友嘅閃閃眼, 全部都唔捨得, 所以最後我想係到爭札下, 睇下大家會唔會有心想係我地呢個位到奉獻支持我地成個事工, 可以行落去, 樓下有個掣係奉獻方法資料。

 

史上最廢總幹事

方達賢LEO致上