MANNA lOGO V2
19 3 月, 2024

嗎哪事工|社關一週事工時間表 2024

⭕ 嗎哪事工|社關一週事工時間表 2024


地點:KT觀塘 / SSP 深水埗


週一1300 – 1500:SSP 媽媽手工班
週一1300 – 1800:SSP 社區大廳
週一1900 – 2100:SSP Happy Monday 少數族裔家庭聚會

週二 1630 – 1730:KT 康寧道遊樂場 外展接觸基層家庭
週二1900 – 2100:KT 街友團契


週三1530 – 1700:SSP 長輩團契
週三1800 – 2030:KT 籃球事工 接觸基層中學生


週四1900 – 2030:SSP 街友探訪 通州街公園外展 & 晚飯聚會@循理會賜恩堂


週五1715 – 1815:KT 籃球事工 基層家庭(小學生)
週五1900 – 2100:KT 基層家庭聚會


非固定時間義工服務:
。KT 義補
。KT 家庭探訪
。SSP 電話關顧隊 (長者及清潔工)
。SSP 義補


大家好以上係我地機構現時發生緊既事工,未來如果大家有時間都可以抽時間一齊參與,同埋係你禱告嘅時候去記念呢啲事工嘅每個靈魂得救黎到去祈禱,同時求主加力比每個同工。祝福大家!